Priser

Priser

Priser avtales indivudielt utifra sesong, behov og kapasitet.

Leie av hele huset eller langtidsleie til gunstige priser.

Tlf:Hjem:00 46 0954 37015

  Mobil:00 47 992 89799

        00 47 474 16486

E-post: post@strimasund.com

Mvh Stig och Paula